MEB’İN YARDIMCI HİZMETLİYE KADRO CEVABI

Milli Eğitim Bakanlığı 4 Ocak 2017 tarih ve 166403 sayılı yazı ile kadrosu şoför unvanında olmadığı halde fiilen şoför olarak görev yapan yardımcı hizmetli personeli yakın zamanda şoför kadrolarına atamalarını yapmıştı.
Bunun üzerine sendikamız çalışma barışının sağlanması açısından da son derece önem arz eden bu konunun ivedilikle çözülmesi ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan çalışanların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla MEB’e bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm personele memur statüsünün verilerek Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınması hususunda başvuruda bulunmuştu.
MEB, sendikamıza hitaben göndermiş olduğu cevabi yazısında “…Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli personelin hizmet gerekleri, sicil, kıdem, liyakat ve kariyer esaslarına göre görevde yükselme suretiyle atanmaları Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.” Diyerek talebimizi kabul etmemiştir.
Sendikamız Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin memurluğa geçirilmesine ilişkin olarak kanunun kendisine verdiği tüm yasal hak ve sorumlulukları bu süreçte kullanma kararlılığındadır. Çalışma barışının sağlanması açısından da son derece önem arz eden bu konunun ivedilikle çözülmesi ve çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için siyasi iradenin, kanun koyucunun da duyarlılığına ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal bir hukuk devleti olmanın gereğince, çalışanların gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması anayasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak bir değişiklikle yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm personele memur statüsü verilerek Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınması sağlanabilir. Kadrolu yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını sağlayacak böyle bir düzenlemeye gidilmesiyle bu sınıftaki memurların hak kayıpları önlenecek ve diğer bütün memurlarla eşitliği sağlanarak kamu vicdanı da rahatlatılmış olacaktır.

İlgili yazılar için dosyaları tıklayınız.
Eklenme : 07 Nisan 2017
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326