REHBERLİKLE BAĞDAŞMAYAN YÖNETMELİĞİ MEB'E SORDUK

Görevlerini 17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca yerine getiren rehber öğretmenler tarafından son günlerde sendikamıza yoğun bir şekilde anılan yönetmelikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunumuyla bağdaşmayan nöbet tutma, sınav görevi, alanı ile ilişiği olmayan kurslar ve mesai saatlerini artırmak gibi değişiklikler yapılacağı şikâyetleri ulaşmıştır.

Söz konusu yönetmelikte rehber öğretmenlerin görevleriyle bağdaşmayan nöbet tutma, sınav görevi, alanı ile ilişiği olmayan kurslar ve mesai saatlerini artırmak gibi değişikliklerin yapılıp yapılmadığı bilgisinin sendikamıza verilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

Yazı için ekli dosyaya tıklayın
Eklenme : 25 Nisan 2017
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326