ODTÜ’DEKİ İŞÇİ PERSONEL MEMURLARA AMİR OLARAK ATANAMAYACAK

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Isı Su İşletme Müdürlüğünde görev yapan memur personellerden görevde bulundukları müdürlükte işçi olarak görev yapan personelin kendilerine amir olarak atandığını, bu durumun yasal olmadığını, mobbinge uğradıklarını, çalışma barışının zedelendiğini ifade ederek, durumun yasalara göre düzeltilmesini sendikamızdan talep etmişlerdir.
Sendikamız da rektörlük birimlerinde bu şekilde yapılan görevlendirmelerin, yürürlükte bulunan yasal mevzuatın belirlediği usul ve sınırlar içinde yapılmasını, işçi ve sözleşmeli personelin 657 sayılı kanuna tabi memurlara amir hizmetlerinde istihdam edilmemesini, mevzuat hükümlerine göre işlem yapmasını istemiştir.

Orta Doğu Üniversitesi Rektörlüğü de, 2547 sayılı YÖK Kanunun 13 b 4. ve 5. fıkralarına ve işçi personel ile yapılan ve 01.04.2019-31.03.2021 yıllarını kapsayan TİS'in 30.maddesi b fıkrasına da atıf yaparak rektör oluru ile işçi personelin müdür, şef vb. görevlere atanarak amir görevi verildiği ifade edilmiştir.

İşçi personelin yasal olmayan şekillerle memurlara amir olarak atanması, çalışma barışını bozmakla birlikte mobbinge de kaynaklık etmektedir. ODTÜ'de bu şekilde yapılan görevlendirmelerin yürürlükte bulunan yasal mevzuatın belirlediği usul ve sınırlar içinde olmadığı rektör yetkisinin de sınırsız olmadığı, işçi ve sözleşmeli personelin memurlara amir hizmetlerinde istihdam edilmemesi hususlarını Kamu Denetçiliği Kurumuna taşımıştık.

Kamu Denetçiliği Kurumu başvurumuzu kabul ederek verdiği kararda “Devlet memuru ve işçi personelin aynı anda görev yaptığı birimlere 657 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilme yapılması ve birim sorumluluğu görevinin öncelikle teknisyen unvanlı Devlet memurlarına verilmesi, teknisyen unvanlı Devlet memurları içerisinde birim sorumluluğu görevini yürütmekte istekli personel bulunmazsa Toplu İş Sözleşmesi’nin 30 uncu maddesinin (b) fıkrası hükmü kapsamında birim sorumluluğu görevinin işçi kadrosunda görev yapan personele verilmesi yönünde ODTÜ Rektörlüğüne tavsiyede bulunulmasına……ODTÜ rektörlüğünce bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi” denilmiştir.

Karar dosya ekindedir.
Eklenme : 04 Haziran 2021
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231