H.Ü. CANLI MODEL ÜYELERİMİZİN DAVALARINI BİRER BİRER KAZANDIK

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde canlı model olarak çalışan üyelerimizin yenilenmeyen sözleşmeleri ve mahrum kaldıkları parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi için açtığımız davalar birer birer kazandık.
Üyelerimizin 2022 yılı vizelerinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle 03.12.2021 tarihinde sözleşme süresi dolduğundan bahisle hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine dair Rektörlük Makam olurunun; hukuka aykırı olduğu, uzun yıllardan beri davalı idare bünyesinde canlı model olarak çalıştıkları, sözleşmesinin yenilenmemesi için idarenin haklı sebebi bulunmadığı, sözleşmesinin gerekçesiz bir şekilde yenilenmemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığı, idarenin haklarında olumsuz bir tespiti bulunmadığı, idare hukukundaki haklı beklentinin korunması prensibine aykırı hareket edildiği ileri sürülerek iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması ile işlem nedeniyle mahrum kalınan parasal hakların 01.01.2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi mahkemeden istenmişti.
Açılan davalar yakın zamanda üyelerimizin lehine sonuçlandı. Ankara 3.İdare Mahkemesinin adeta hukuk dersi verdiği kararı oybirliği ile almıştır.
Ankara 3.İdare Mahkemesi Kararında özetle şu ifadeleri kullanmıştır.
“Davalı idarenin davacıların hizmetine ihtiyaç duyduğunun açık olduğu, davacıların iş performansına ilişkin olumsuz herhangi bir tespit bulunmadığı gibi hakkında adli/idari soruşturma yürütülmediği veya ceza da almadığı, kaldı ki davacın sözleşme yenilenmemesinin dayanağı olarak gösterilen sebeplere ilişkin olarak davalı idarece hukuken kabul edilebilir hiçbir somut bilgi ve belgenin dosyaya sunulamadığı hususları bütün olarak dikkate alındığında davacının sözleşmesinin yenilenmemesini haklı kılan herhangi bir neden bulunmadığı, davalı idare tarafından takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı şekilde kullanıldığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Diğer taraftan, hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin uygulanması halinde davacıların çalışma hakkı bakımından telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği de aşikardır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemini; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 30.05.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
Eklenme : 13 Temmuz 2022

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231