CUMHURBAŞKANLIĞI'NA PROMOSYON BAŞVURUMUZ

Konfederasyonumuz tarafından; kamu kurumlarının halen devam eden banka promosyon anlaşmalarının revize edilerek, promosyon ödemelerinin güncellenmesi için düzenleme yapılaması talebiyle yazılı başvuru yapılmıştır. Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi imzasıyla yapılan başvuruda;

“Bankacılığın serbest rekabet ortamının giderek yeni ürün ve uygulamaların doğmasına sebebiyet verdiği günümüzde birçok kurum, çalıştırdığı personeline yapacağı maaş ödemelerini hangi Banka aracılığıyla yapacağını ve kuruma ait mevduatını hangi Bankada değerlendireceğini tespit etmek üzere kurum için en verimli seçimi yapabilmek amacıyla yeni yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Son zamanlarda en çok uygulanan yöntem ise kurumların, çalışacakları bankayı tespit etmek üzere bir ihale açması, bu ihaleye katılan Bankalardan teklifler alması ve kurum personeline en çok bedeli veren banka ile bir maaş ödeme protokolü imzalaması şeklinde gerçekleşmektedir.

Bankacılık uygulamasında promosyonlar, ilke olarak kurum personelinin maaşlarının bankada bulunacağı sürede bankanın elde edeceği gelir beklentisine karşılık verilmektedir. Çünkü kurumlar, personelinin maaşlarını toplu olarak, maaşların ödenmesinden belli bir süre evvel anlaştığı bir bankaya vadesiz olarak yatırmakta ve Bankalar da bu süre zarfında vadesiz bekleyen bu paradan vadeli mevduat faizi ödemediğinden kar elde etmektedir. İkinci olarak elde edilecek gelir bakımından daha önemlisi bu protokol süresi içerisinde Bankalar kurum personeline çeşitli bankacılık ürünlerini (kredi kartı, konut kredisi, taşıt kredisi vb.) pazarlamakta ve bu ürünlerden elde edeceği gelir beklentisiyle o kurumla birtakım kazandırma hükümleri de içeren anlaşmaları yapmaktadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla yaptığı anlaşmalara göre maaş ödemesi yapılan kurum personellerine “Promosyon” adı altında nakdi ödemeler yapılmaktadır. Söz konusu ödemeler günümüz ekonomik şartlarında yetersiz kalmaktadır. Halen devam eden anlaşmalar ile yeniden yapılan anlaşmalar nedeniyle personellere yapılan promosyon ödemeleri arasında büyük ölçüde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Daha önce yapılan anlaşmalar gereğince ortalama 3-5 bin TL arasında bir ödeme yapılırken yenilenen anlaşmalara göre ortalama 20-30 bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır. Bu durum , devam eden anlaşmalara göre ödeme yapılan kamu personellerinin hak kaybına ve mağduriyetine neden olmaktadır.

Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarının bankalarla devam eden anlaşmalarının günümüz ekonomik şartlarına göre revize edilerek, promosyon ödemelerinin güncellenmesi konusunda genel bir düzenlemenin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz.”

ifadelerine yer verildi.
Eklenme : 14 Eylül 2022
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231