MAHKEME:SADECE BİR BİRİMDE TERCİH YAPMAYI ZORUNLU KILAMAZSIN

Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesinde Şef olarak görev yapan sendika temsilcimiz Nuri Deniz, görevde yükselme sınavına giren adaylara, sadece bir birimde tercih yapmayı zorunlu kılan uygulamanın; sınavda 86,25 puan almasına rağmen kendisinden daha düşük puanı olanların atamalarının yapıldığı, bu duruma uygulamanın her bir fakülte ya da birim için sadece birime başvurulmasına imkan sağlayan hükmünün yol açtığı, başarı sıralamasında altıncı sırada olmasına rağmen toplam 6 adet boş şube müdürü kadrosundan herhangi birine atanamadığını, işlemin mevzuata uygun olmadığını ve görevde yükselme sınavına giren adaylara, sadece bir birimde tercih yapmayı zorunlu kılan uygulamanın iptali istemiyle konuyu Balıkesir İdare mahkemesine taşımıştık.
Balıkesir İdare Mahkemesi “adaylara, sadece bir birim için tercih yapma imkânı tanınmasının, memurların ilerleme ve yükselmesinde, bu sistemin objektif kurallar çerçevesinde uygulanmasını güvence altına alan 657 sayılı Kanunun kariyer ve liyakat ilkelerine, yukarıda aktarılan Yönetmeliğin amacına ve kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir” diyerek dava konusu işlemi iptal etmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü idare mahkemesinin kararının tebliğinden sonra merkezi sınavdan sonra alınan başarı sıralamasını dikkate alarak şube müdürlüğü atamalarını yeniden gerçekleştirmiştir.
Buna göre sendikamız üyesi ve temsilcimiz Nuri Deniz Balıkesir Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231