SÖZLEŞMELİ OKUTMAN İŞE İADE DAVASI OLUMLU SONUÇLANDI

Ankara Üniversitesi Tömer'de sözleşmeli okutman olarak görev yapan üyemizi idare mahkemesi "...davacı hakkında objektif ölçütler ile nesnel bir değerlendirme yapılmadan salt Hizmet Sözleşmesinin uygulanmasından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." demek suretiyle işe iade kararı vermiştir.

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231