SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE YOLLUK KARARI

657 sayılı Yasanın 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan üyemiz Rüya Urkun Ağrı ilinden Muğla iline yapılan atamasının ardından talep ettiği harcırahın ödenmemesi üzerine açılan idari davada iptal kararı verilmiştir. Görev yeri değişen sözleşmeli personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerektiği ve bunun aksi yönünde bir düzenlemenin sözleşme metinlerinde yer alamayacağı belirtilmiştir.
Muğla 2.İdare Mahkemesi; dava konusu işlemi iptal ederken,üyemizin daimi yol harcırahının ödenmesine yönelik isteminin kabulü ile hesaplanacak miktarın idareye başvurulan tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Yine Kahramanmaraş’ta sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken Kocaeli’ne naklen atanan üyemiz Fatih Medik'e sürekli görev yolluğu ödenmemesi nedeniyle hukuk müşavirliğimizce açılan davada Kocaeli 2.İdare Mahkemesi sürekli görev yolluğunun ödenmesine karar verdi.

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231