ÖĞRETMEN İŞ SONU TAZMİNATINI SÖKE SÖKE ALDI

Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde hemşire olarak Sinop ili Boyabat ilçesi 75.Yıl Devlet Hastanesinde görevine devam ederken KPSS sonucuna göre Ağrı Kız Teknik ve Meslek Lisesine öğretmen olarak atanan üyemiz Zeynep Kara, sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle tarafına iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yapmış olduğu başvurusu önceki kurumunca reddedilince hukuk büromuz konuyu 02.07.2014 tarihinde Samsun 2. İdare Mahkemesine taşımıştı.
Samsun 2. İdare Mahkemesi 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili hükümlerini referans göstererek davacının iş sonu tazminatını hak edebilmesi için öngörülen şartları taşıdığını ve uğramış olduğu parasal kayıplarının dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından ödenmesine hükmetmiştir.

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231