ENGELLİ MEMURA GELİR VERGİSİ İADE EDİLDİ

Engelli memur alımı sınavı ile 2000 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde memuriyet görevine başlayan üyemiz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldığı %50 engellilik oranını gösterir raporu ile 23.01.2014 tarihinde idareye başvurarak maaşında yapılan gelir vergisinin kesilmemesini istemiş ve geriye dönük olarak yapılan gelir vergisi kesintilerinin iadesini Gelir İdaresi Başkanlığından talep etmişti.
Gelir İdaresi Başkanlığı üyemizin 23.01.2014 tarihli başvurusunu esas alarak engellilik indirimini uygulamaya başlamış ancak, geriye dönük olarak maaşından fazladan yapılan gelir vergisi kesintilerinin iadesini reddetmişti.
Sendikamız hukuk müşavirliğince üyemiz adına açılan davaya bakan Ankara 2.Vergi Mahkemesi 2014/1398 Esas ve 2014/1528 sayılı kararı ile, “… 23.01.2014 tarihli başvurusu esas alınarak engellilik indiriminden yararlandırılarak, geçmişe dönük gelir vergisi kesintilerinin iadesi isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” demek suretiyle idareye başvuru tarihi olan 04.04.2014 tarihiyle geriye dönük 04.04.2009 tarihi arasında engellilik oranına göre maaşından fazladan yapılan gelir vergisi kesintilerinin hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idareden alınarak davacıya iadesine karar vermiştir.

Mahkeme kararı için ekli dosyalara tıklayın.

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231