ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE VERİLEN CEZAYI MAHKEME İPTAL ETTİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Andırın Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi ve sendikamız üyesi Ali Açıkgöz’e, Meslek Yüksek Okulu Müdürünün 5 gün süre ile mesaiye gelmediğini gerekçe göstererek vermiş olduğu ‘aylıktan kesme’ cezasını Kahramanmaraş İdare Mahkemesinde iptal ettirdik.
Sendikamızın üyesi öğretim görevlisi Ali Açıkgöz’e Andırın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce verilen 1/10 oranındaki aylıktan kesme cezasının iptali için hukuk müşavirlerimizden Avukat Sevgi Güven Altıparmak, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nde 2013/313 esas numarasıyla dava açmıştı.
Davaya bakan Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, 2014/1485 sayılı kararında özetle; yetki kurallarının dar ve özel anlamda kamu düzenine ilişkin olduğu, bu nedenle, idarenin yetki kurallarına sıkı bir şekilde uymak zorunda bulunduğu belirtilerek, ceza verme yetkisinin Disiplin Kuruluna tanındığını, bu durumda, Yüksekokul Müdürlüğünün 25.02.2013 tarih ve 99 sayılı ceza verme işleminde, yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı, dava konusu işlemin iptal edilmesine, yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına ve Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mahkeme kararı için ekli dosyalara tıklayın.

Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231